ANBI

Naam van de instelling
Stichting Toets des Tijds

Fiscaal nummer
857901722

Contactgegevens van de instelling
Nieuwe Westerdokstraat 36
1013AG Amsterdam
toetsdestijdsconcerten [ at] gmail [dot] com
0641177755

Doelstelling
De productie en promotie van culturele manifestaties en de belangenbehartiging van kunstenaars in het algemeen.

Het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorstaande verband houden en
daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van Toets-des Tijds concerten in Werkgebouw Het Veem, gelegen aan de Van Diemenstraat te Amsterdam.

Beleidsplan 2023/2024
Stichting Toets des Tijds is in 2017 opgericht om de Toets des Tijds concertorganisatie, die al sinds
2003 bestaat, te continueren en uit te breiden. De nieuwe stichting concentreert zich op een aantal weekend-festivals per jaar. In de beleidsperiode 2023/2024 zijn er twee biënalles en één jaarlijks festival gepland: Festival Toetsenparade, Biënnale Muziek uit de Eerste Hand en Biënnale Meer dan Muziek. De Toetsenparade is een viering van toetsinstrumenten en klaviermuziek, in de breedste zin van het woord. In Muziek uit de Eerste Hand staat de componist centraal, waar hij/zij nadrukkelijk zowel componist als uitvoerder is. Meer dan Muziek koppelt hedendaags repertoire aan andere kunstvormen.

Toetsenparade
Toetsinstrumenten zijn universeel geliefd vanwege hun veelzijdigheid. Ze zijn terug te vinden in muziek uit allerlei tijdperken en allerlei genres. De moderne piano is een van de meest bespeelde instrumenten ter wereld. Maar dit instrument heeft vele familieleden, zoals: orgel, celesta, klavecimbel, accordeon, melodica, bandoneon en spinet. De lijst houdt nog lang niet op (om nog maar te zwijgen over de eindeloze mogelijkheden die het MIDI-keyboard met zich meebrengt)! De Toetsenparade is een festival ter viering van alle toetsinstrumenten. Het thema van de komende editie van de Toetsenparade is “Het Toetsenbord Heruitgevonden”. Alle concerten zullen in het teken staan van een toetsinstrument dat op een niet-gebruikelijke manier wordt bespeeld. Op deze manier wil de Stichting Toets des Tijds bijdragen aan het vernieuwen en uitbreiden van muzikale tradities.
Het conceptprogramma voor de Toetsenparade 2023 bestaat uit vijf concerten, waarvan alle
avondconcerten worden voorafgegaan door een concertinleiding, en een workshop in het weekend van vrijdag 20 / zaterdag 21 / zondag 22 oktober 2023. Het festival zal plaatsvinden in Werkgebouw het Veem, een monumentaal pakhuis uit 1897, pal aan het IJ in Amsterdam. Deze locatie is erg intiem. Het publiek zit tijdens de optredens dicht op de artiesten en na afloop in de gelegenheid zijn om zowel elkaar als de artiesten te ontmoeten in de hal waar het festival plaatsvindt. Hieronder volgt een beknopt overzicht van het programma en daarna een iets uitgebreidere samenvatting van de concerten en workshops.

Muziek uit de Eerste Hand
Het festival Muziek uit de Eerste Hand is een viering van in Nederland woonachtig componisten die hun muziek laten horen middels hun eigen spel. Daarnaast is het een doel van 2024 editie een diversiteit in muziekstijlen te laten horen, en evenementen te realiseren waarbij het publiek actief wordt betrokken.
Als organisatie streven wij niet alleen naar een hoog artistiek niveau, maar willen we ook een uniek platform zijn voor artiesten, dat bekend staat om het feit dat componisten hier hun eigen werk kunnen uitvoeren. Een ander aspect waarin we investeren is het bevorderen van de kruisbestuiving, uitwisseling en synergie tussen jonge en nog onbekende componisten enerzijds, en oudere gevestigde componisten/uitvoerders anderzijds. Hierdoor brengen we ook een brede range aan stijlen op het Toets des Tijds-podium.

Meer dan Muziek
Biënnale Meer dan Muziek 2023 (16-18 juni) is een viering van in Nederland wonende kunstenaars die hun artistieke praktijk hebben uitgebreid naar andere disciplines. Het festival toont diversiteit in kunstvormen, steeds in samenhang met geluid en muziek, en heeft verschillende evenementen waarbij het publiek vaak ook interactief wordt betrokken.
Als organisatie streven we niet alleen naar een hoog artistiek niveau, maar willen we ook een uniek platform zijn voor transdisciplinaire kunstenaars. Een aspect waar we ook in investeren is het bevorderen van kruisbestuiving tussen verschillende kunstgebieden en de uitwisseling en synergie tussen jonge en minder bekende kunstenaars aan de ene kant, en oudere gevestigde kunstenaars aan de andere kant. Dit brengt een breed scala aan stijlen en benaderingen met zich mee. Met dit festival willen we de aandacht van ons publiek leiden naar het idee van de ‘complete kunstenaar’. Het programma kenmerkt zich door een flexibiliteit, een “vloeibaarheid” in kunstdisciplines.

Bestuurders
Arthur van der Drift, voorzitter
Willem Boogman, secretaris
Jeroen Smits, penningmeester
Arnold Marinissen, bestuurslid

Beloningsbeleid
De bestuursleden zijn onbezoldigd. De personen die voor de organisatie werken, worden geen van allen hoger bezoldigd dan 100% van de bezoldiging van een minister.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Overzicht 2021, 2020

Financiële verantwoording
Jaarrekeningen 2020 en 2021

%d bloggers liken dit: